Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii